EU POZIOM Kolor fb1 instagram1

Play
Slider

JUST SZOSTEK

Galeria zdjęć 


JUST SZOSTEK


Justyna Szostek
14-100 Ostróda ul. 3-go Maja 15J/8
tel.+48 887 85 85 00 | tel.+48 505 00 33 88
e-mail: biuro@justszostek.pl

EFRR

„PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI - ETAP II” NR RPWM.01.03.01-28-0004/18-00 w ramach Osi Priorytetowej 1 "Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur" Działania 1.3- " Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Poddziałania 1.3.1 - Inkubator przedsiębiorstw" Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.. INKUBATOR BRANIEWO